Skip to main content

Poetičan značenje

šta znači Poetičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Poetičan (latinski poeticus, od grčke reči: poietikbs) pesnički, pesnički lep, pesnički vredan, zanosan, poletan;.rp. poetski.

Reč Poetičan sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. поетицус, грч. поиетикбс) песнички, песнички леп, песнички вредан, заносан, полетан;.рп. поетски.


Poetski pesnički, koji se tiče pesništva; zanosan, pun poleta ;uš. poetičan...
Poetičar učitelj pesničke umetnosti, poznavalac poetike. ...
Poetičan pesnički, pesnički lep, pesnički vredan, zanosan, poletan;.rp. poe...
Poetizirati praviti stihove, pisati pesme; baviti se pe-sništvom; dati čemu pe...
Poeta laureatus lovorovim vencem ovenčani pesnik, nagrađeni pesnik....
Poentirati istačkati, praviti tačke, snabdeti tačkama, punktirati; istaći što...
Sve reči na slovo p