Skip to main content

Poetizirati značenje

šta znači Poetizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Poetizirati (latinski poeta,od francuske reči: poetiser) praviti stihove, pisati pesme; baviti se pe-sništvom; dati (ili: davati) čemu pesnič-ki karakter (ili: pesničko obeležje); izlagati (ili: prikazati, izneti, prika-zivati) što na pesnički način.

Reč Poetizirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. поета, фр. поетисер) правити стихове, писати песме; бавити се пе-сништвом; дати (или: давати) чему песнич-ки карактер (или: песничко обележје); излагати (или: приказати, изнети, прика-зивати) што на песнички начин.


Poetski pesnički, koji se tiče pesništva; zanosan, pun poleta ;uš. poetičan...
Poetičar učitelj pesničke umetnosti, poznavalac poetike. ...
Poetičan pesnički, pesnički lep, pesnički vredan, zanosan, poletan;.rp. poe...
Poetizirati praviti stihove, pisati pesme; baviti se pe-sništvom; dati čemu pe...
Poeta laureatus lovorovim vencem ovenčani pesnik, nagrađeni pesnik....
Poentirati istačkati, praviti tačke, snabdeti tačkama, punktirati; istaći što...
Sve reči na slovo p