Skip to main content

Poenter značenje

šta znači Poenter

Na latinici: Definicija i značenje reči Poenter (eng.,od francuske reči: pointer) 1. lovački pas kratke dlake: ptičar, prepeličar. poenter (fr. pointeur) 2. onaj koji utvrđuje i beleži poene; proveravač rada, lice koje u radionici beleži podatke o radu koji obave radnici, normirac; vojska: onaj koji nišani topom, nišandžija; u kartama: protivigrač bankarov, onaj što meće na neku kartu neku svotu.

Reč Poenter sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (енг., фр. поинтер) 1. ловачки пас кратке длаке: птичар, препеличар. поентер (фр. поинтеур) 2. онај који утврђује и бележи поене; проверавач рада, лице које у радионици бележи податке о раду који обаве радници, нормирац; вој. онај који нишани топом, нишанджија; у картама: противиграч банкаров, онај што меће на неку карту неку своту.


Poetski pesnički, koji se tiče pesništva; zanosan, pun poleta ;uš. poetičan...
Poetičar učitelj pesničke umetnosti, poznavalac poetike. ...
Poetičan pesnički, pesnički lep, pesnički vredan, zanosan, poletan;.rp. poe...
Poetizirati praviti stihove, pisati pesme; baviti se pe-sništvom; dati čemu pe...
Poeta laureatus lovorovim vencem ovenčani pesnik, nagrađeni pesnik....
Poentirati istačkati, praviti tačke, snabdeti tačkama, punktirati; istaći što...
Sve reči na slovo p