Skip to main content

Poentilizam značenje

šta znači Poentilizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Poentilizam (fr. point tačka) pravac u slikarstvu koji, udaljujući se odimpresioni-zma, teži da na slici očuva prvobitnu jasnoću i čistotu boja, i zbog toga ne stavlja na platno mešane, nego čiste boje u odgojenim tačkama ili crticama, tako da se, gledane sa izvesnog odstojanja, u mrežnjači oka same mešaju u tonove koji se žele stvoriti; neoimpresionizam.

Reč Poentilizam sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр. поинт тачка) правац у сликарству који, удаљујући се одимпресиони-зма, тежи да на слици очува првобитну јасноћу и чистоту боја, и због тога не ставља на платно мешане, него чисте боје у одгојеним тачкама или цртицама, тако да се, гледане са извесног одстојања, у мрежњачи ока саме мешају у тонове који се желе створити; неоимпресионизам.


Poetski pesnički, koji se tiče pesništva; zanosan, pun poleta ;uš. poetičan...
Poetičar učitelj pesničke umetnosti, poznavalac poetike. ...
Poetičan pesnički, pesnički lep, pesnički vredan, zanosan, poletan;.rp. poe...
Poetizirati praviti stihove, pisati pesme; baviti se pe-sništvom; dati čemu pe...
Poeta laureatus lovorovim vencem ovenčani pesnik, nagrađeni pesnik....
Poentirati istačkati, praviti tačke, snabdeti tačkama, punktirati; istaći što...
Sve reči na slovo p