Skip to main content

Poentiran značenje

šta znači Poentiran

Na latinici: Definicija i značenje reči Poentiran (fr. pointer) naglašen, podvučen, naročito istaknut; zaoštren.

Reč Poentiran sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. поинтер) наглашен, подвучен, нарочито истакнут; заоштрен.


Poetski pesnički, koji se tiče pesništva; zanosan, pun poleta ;uš. poetičan...
Poetičar učitelj pesničke umetnosti, poznavalac poetike. ...
Poetičan pesnički, pesnički lep, pesnički vredan, zanosan, poletan;.rp. poe...
Poetizirati praviti stihove, pisati pesme; baviti se pe-sništvom; dati čemu pe...
Poeta laureatus lovorovim vencem ovenčani pesnik, nagrađeni pesnik....
Poentirati istačkati, praviti tačke, snabdeti tačkama, punktirati; istaći što...
Sve reči na slovo p