Skip to main content

Poeta značenje

šta znači Poeta

Na latinici: Definicija i značenje reči Poeta (fr. pointe, latinski puncta bod) literatura: glavna misao, cilj, žaoka (dosetke, epigrama ili anegdote).

Reč Poeta sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. поинте, лат. пунцта бод) лит. главна мисао, циљ, жаока (досетке, епиграма или анегдоте).


Poetski pesnički, koji se tiče pesništva; zanosan, pun poleta ;uš. poetičan...
Poetičar učitelj pesničke umetnosti, poznavalac poetike. ...
Poetičan pesnički, pesnički lep, pesnički vredan, zanosan, poletan;.rp. poe...
Poetizirati praviti stihove, pisati pesme; baviti se pe-sništvom; dati čemu pe...
Poeta laureatus lovorovim vencem ovenčani pesnik, nagrađeni pesnik....
Poentirati istačkati, praviti tačke, snabdeti tačkama, punktirati; istaći što...
Sve reči na slovo p