Skip to main content

Poezija značenje

šta znači Poezija

Na latinici: Definicija i značenje reči Poezija (od grčke reči: pofesis) pesnička umetnost, pesništvo; pesma, pesme;figurativno: divota, čar;suprotno: proza.

Reč Poezija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. пофесис) песничка уметност, песништво; песма, песме; фиг. дивота, чар; супр. проза.


Poetski pesnički, koji se tiče pesništva; zanosan, pun poleta ;uš. poetičan...
Poetičar učitelj pesničke umetnosti, poznavalac poetike. ...
Poetičan pesnički, pesnički lep, pesnički vredan, zanosan, poletan;.rp. poe...
Poetizirati praviti stihove, pisati pesme; baviti se pe-sništvom; dati čemu pe...
Poeta laureatus lovorovim vencem ovenčani pesnik, nagrađeni pesnik....
Poentirati istačkati, praviti tačke, snabdeti tačkama, punktirati; istaći što...
Sve reči na slovo p