Skip to main content

Prihod značenje

šta znači Prihod

Na latinici: Definicija i značenje reči Prihod Prihod u ekonomiji i financijama označava svako primanje u novcu i robi. Može se ostvarivati privrednom djelatnošću (proizvodnja, razmjena i sl) ili vršenjem nekog prava (vlasništvo, plodouživanje, renta, penzija i sl).

Reč Prihod sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: Приход у економији и финанцијама означава свако примање у новцу и роби. Може се остваривати привредном дјелатношћу (производња, размјена и сл) или вршењем неког права (власништво, плодоуживање, рента, пензија и сл).


Pridružiti Pridružiti je glagol koji znači priključenje nečemu ....
Primer Primer je imenica koja služi za opisivanje nekog uzora, modela. Takođe...
Prihod Prihod u ekonomiji i financijama označava svako primanje u novcu i rob...
Prijateljstvo Prijateljstvo je pozitivan odnos između dvoje ili više ljudi, koji ose...
Prijateljski Prijateljski je pridev koji označava dobre odnose između dve ili više ...
Prijatelj Prijatelj označava pozitivan odnos između dvoje ili više ljudi, koji o...
Sve reči na slovo p