Skip to main content

Prijateljstvo značenje

šta znači Prijateljstvo

Na latinici: Definicija i značenje reči Prijateljstvo Prijateljstvo je pozitivan odnos između dvoje ili više ljudi, koji osećaju međusobnu simpatiju i poverenje. Osobe u prijateljskom odnosu se nazivaju "prijatelj" ili "prijateljica". Pojam se uobičajeno odnosi na osobe koje nisu u porodičnoj vezi. U širem smislu "prijateljstvo" može označavati dobre i često uredno regulisane političke odnose između naroda ili država. Vrednosti koje se nalaze u prijateljstvima su često rezultat kada osoba demonstrira sledeće osobine: Tendencija za nesebičnu brigu za dobrobit drugih; Simpatija i empatija; Poštenje, u situacijama u kojima može biti teško za druge da govore istinu, posebno u pogledu ističući nečije vidne mane.

Reč Prijateljstvo sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: Пријатељство је позитиван однос између двоје или више људи, који осећају међусобну симпатију и поверење. Особе у пријатељском односу се називају "пријатељ" или "пријатељица". Појам се уобичајено односи на особе које нису у породичној вези. У ширем смислу "пријатељство" може означавати добре и често уредно регулисане политичке односе између народа или држава. Вредности које се налазе у пријатељствима су често резултат када особа демонстрира следеће особине: Тенденција за несебичну бригу за добробит других; Симпатија и емпатија; Поштење, у ситуацијама у којима може бити тешко за друге да говоре истину, посебно у погледу истичући нечије видне мане.


Pridružiti Pridružiti je glagol koji znači priključenje nečemu ....
Primer Primer je imenica koja služi za opisivanje nekog uzora, modela. Takođe...
Prihod Prihod u ekonomiji i financijama označava svako primanje u novcu i rob...
Prijateljstvo Prijateljstvo je pozitivan odnos između dvoje ili više ljudi, koji ose...
Prijateljski Prijateljski je pridev koji označava dobre odnose između dve ili više ...
Prijatelj Prijatelj označava pozitivan odnos između dvoje ili više ljudi, koji o...
Sve reči na slovo p