Skip to main content

Prijatelj značenje

šta znači Prijatelj

Na latinici: Definicija i značenje reči Prijatelj Prijatelj označava pozitivan odnos između dvoje ili više ljudi, koji osećaju međusobnu simpatiju i poverenje. Osobe u prijateljskom odnosu se nazivaju "prijatelj" ili "prijateljica". Pojam se uobičajeno odnosi na osobe koje nisu u porodičnoj vezi. Samo prijateljstvo se temelji na ljubavi, poverenju i međusobnom uvažavanju.

Reč Prijatelj sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: Пријатељ означава позитиван однос између двоје или више људи, који осећају међусобну симпатију и поверење. Особе у пријатељском односу се називају "пријатељ" или "пријатељица". Појам се уобичајено односи на особе које нису у породичној вези. Само пријатељство се темељи на љубави, поверењу и међусобном уважавању.


Pridružiti Pridružiti je glagol koji znači priključenje nečemu ....
Primer Primer je imenica koja služi za opisivanje nekog uzora, modela. Takođe...
Prihod Prihod u ekonomiji i financijama označava svako primanje u novcu i rob...
Prijateljstvo Prijateljstvo je pozitivan odnos između dvoje ili više ljudi, koji ose...
Prijateljski Prijateljski je pridev koji označava dobre odnose između dve ili više ...
Prijatelj Prijatelj označava pozitivan odnos između dvoje ili više ljudi, koji o...
Sve reči na slovo p