Skip to main content

šamani značenje

šta znači šamani

Na latinici: Definicija i značenje reči šamani (sskr. schama) pl. najniža klasa budističkih sveštenika kod Tatara, Mongolaca i dr., koji su ujedno i lekari, čarobnjaci i prizivači duhova.

Reč šamani sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (сскр. сцхама) пл. најнижа класа будистичких свештеника код Татара, Монголаца и др., који су уједно и лекари, чаробњаци и призивачи духова.


Sam Sam je pridev koji označava jednu osobu koja je bez prisustva drugih....
Samurovina v. samur. san skraćenica od santo. ...
Samur kuna; krzno od kune; samurovina. ...
Samum vreo pustinjski vetar, često smrtonosan, u Arabiji, Siriji i severo...
Samuilo jedan od velikih izrailjskih starozavetnih proroka. ...
Samsov izrailjski narodni junak, jedan od tzv. „sudija", zadavao velike jad...
Sve reči na slovo s