Skip to main content

Samsov značenje

šta znači Samsov

Na latinici: Definicija i značenje reči Samsov (hebr.) izrailjski narodni junak, jedan odtakozvani: „sudija", zadavao velike jade izrailjskim neprijateljima Filistejci-ma, dok im nije, lukavošću svoje ljubazni-ce Dalile, koja mu je na spavanju odsekla kosu u kojoj je bila sva njegova snaga, pao u ruke, oslepljen i zatočen; Simson.

Reč Samsov sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (хебр.) израиљски народни јунак, један од тзв. „судија", задавао велике јаде израиљским непријатељима Филистејци-ма, док им није, лукавошћу своје љубазни-це Далиле, која му је на спавању одсекла косу у којој је била сва његова снага, пао у руке, ослепљен и заточен; Симсон.


Samurovina v. samur. san skraćenica od santo. ...
Samur kuna; krzno od kune; samurovina. ...
Samum vreo pustinjski vetar, često smrtonosan, u Arabiji, Siriji i severo...
Samuilo jedan od velikih izrailjskih starozavetnih proroka. ...
Samsov izrailjski narodni junak, jedan od tzv. „sudija", zadavao velike jad...
Samsar trgovački posrednik, senzal....
Sve reči na slovo s