Skip to main content

Samum značenje

šta znači Samum

Na latinici: Definicija i značenje reči Samum (arap. samum) vreo pustinjski vetar, često smrtonosan, u Arabiji, Siriji i severozapadnom delu istočne Indije.

Reč Samum sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (арап. самум) врео пустињски ветар, често смртоносан, у Арабији, Сирији и северозападном делу источне Индије.


Sam Sam je pridev koji označava jednu osobu koja je bez prisustva drugih....
Samurovina v. samur. san skraćenica od santo. ...
Samur kuna; krzno od kune; samurovina. ...
Samum vreo pustinjski vetar, često smrtonosan, u Arabiji, Siriji i severo...
Samuilo jedan od velikih izrailjskih starozavetnih proroka. ...
Samsov izrailjski narodni junak, jedan od tzv. „sudija", zadavao velike jad...
Sve reči na slovo s