Skip to main content

Samur značenje

šta znači Samur

Na latinici: Definicija i značenje reči Samur (pere. semmur,od turske reči: samur) kuna; krzno od kune; samurovina.

Reč Samur sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (пере. семмур, тур. самур) куна; крзно од куне; самуровина.


Samurovina v. samur. san skraćenica od santo. ...
Samur kuna; krzno od kune; samurovina. ...
Samum vreo pustinjski vetar, često smrtonosan, u Arabiji, Siriji i severo...
Samuilo jedan od velikih izrailjskih starozavetnih proroka. ...
Samsov izrailjski narodni junak, jedan od tzv. „sudija", zadavao velike jad...
Samsar trgovački posrednik, senzal....
Sve reči na slovo s