Skip to main content

šamija značenje

šta znači šamija

Na latinici: Definicija i značenje reči šamija (pers. §ate,od turske reči: §ate) ženska marama za glavu, povezača.

Reč šamija sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (перс. §ате, тур. §ате) женска марама за главу, повезача.


Samurovina v. samur. san skraćenica od santo. ...
Samur kuna; krzno od kune; samurovina. ...
Samum vreo pustinjski vetar, često smrtonosan, u Arabiji, Siriji i severo...
Samuilo jedan od velikih izrailjskih starozavetnih proroka. ...
Samsov izrailjski narodni junak, jedan od tzv. „sudija", zadavao velike jad...
Samsar trgovački posrednik, senzal....
Sve reči na slovo s