Skip to main content

šamot značenje

šta znači šamot

Na latinici: Definicija i značenje reči šamot (fr. chamotte) veštački spravljena masa od netopljive gline u kojoj nema mnogo primesa (kreča, gvozdenog hidrata, alkalnih silikata i dr.); upotrebljava se za unutrašnje oblaganje peći u kojima se proizvodi visoka temperatura, za topio-ničarske lonce, itd.

Reč šamot sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. цхамотте) вештачки справљена маса од нетопљиве глине у којој нема много примеса (креча, гвозденог хидрата, алкалних силиката и др.); употребљава се за унутрашње облагање пећи у којима се производи висока температура, за топио-ничарске лонце, итд.


Samurovina v. samur. san skraćenica od santo. ...
Samur kuna; krzno od kune; samurovina. ...
Samum vreo pustinjski vetar, često smrtonosan, u Arabiji, Siriji i severo...
Samuilo jedan od velikih izrailjskih starozavetnih proroka. ...
Samsov izrailjski narodni junak, jedan od tzv. „sudija", zadavao velike jad...
Samsar trgovački posrednik, senzal....
Sve reči na slovo s