Skip to main content

šampinjon značenje

šta znači šampinjon

Na latinici: Definicija i značenje reči šampinjon (fr. champignon) bat. pitoma pečurka, rudnjača.

Reč šampinjon sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. цхампигнон) бат. питома печурка, рудњача.


Samurovina v. samur. san skraćenica od santo. ...
Samur kuna; krzno od kune; samurovina. ...
Samum vreo pustinjski vetar, često smrtonosan, u Arabiji, Siriji i severo...
Samuilo jedan od velikih izrailjskih starozavetnih proroka. ...
Samsov izrailjski narodni junak, jedan od tzv. „sudija", zadavao velike jad...
Samsar trgovački posrednik, senzal....
Sve reči na slovo s