Skip to main content

šampion značenje

šta znači šampion

Na latinici: Definicija i značenje reči šampion (fr. champion, vlatinski campio) 1. borac, pobornik za neku stvar, branilac, zaštitnik; 2. sp. veštak u borbi, prvak, pobednik (na utakmicama u rvanju, boksu, trčanju, plivanju i dr.).

Reč šampion sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. цхампион, влат. цампио) 1. борац, поборник за неку ствар, бранилац, заштитник; 2. сп. вештак у борби, првак, победник (на утакмицама у рвању, боксу, трчању, пливању и др.).


Samurovina v. samur. san skraćenica od santo. ...
Samur kuna; krzno od kune; samurovina. ...
Samum vreo pustinjski vetar, često smrtonosan, u Arabiji, Siriji i severo...
Samuilo jedan od velikih izrailjskih starozavetnih proroka. ...
Samsov izrailjski narodni junak, jedan od tzv. „sudija", zadavao velike jad...
Samsar trgovački posrednik, senzal....
Sve reči na slovo s