Skip to main content

Samsar značenje

šta znači Samsar

Na latinici: Definicija i značenje reči Samsar (arap. simsar,od turske reči: sansar) trgovački posrednik, senzal.

Reč Samsar sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (арап. симсар, тур. сансар) трговачки посредник, сензал.


Samurovina v. samur. san skraćenica od santo. ...
Samur kuna; krzno od kune; samurovina. ...
Samum vreo pustinjski vetar, često smrtonosan, u Arabiji, Siriji i severo...
Samuilo jedan od velikih izrailjskih starozavetnih proroka. ...
Samsov izrailjski narodni junak, jedan od tzv. „sudija", zadavao velike jad...
Samsar trgovački posrednik, senzal....
Sve reči na slovo s