Skip to main content

šase-kroaze značenje

Šta znači šase-kroaze

Na latinici: Definicija i značenje reči šase-kroaze (fr. chasse-crois^) u plesu: korak kojim se parovi ukrštaju; ukrštanje parova u kadrilu.

Reč šase-kroaze napisana unazad: ezaork-esaš

šase-kroaze se sastoji od 11 slova.

Šta je šase-kroaze

На Ћирилици: (фр. цхассе-цроис^) у плесу: корак којим се парови укрштају; укрштање парова у кадрилу.

Slično: 
šaški vrsta igre slične šahu; figure se pomiču obično po crnoj boji polja, ...
šaška čerkeska sablja; sablja ruske konjice koja se nosi o ramenu....
šasija donji, gvozdeni deo kola , na kome počiva karoserija....
šase-kroaze u plesu: korak kojim se parovi ukrštaju; ukrštanje parova u kadrilu...
šase korak u plesu ....
Sve reči na slovo