Skip to main content

šaški značenje

Šta znači šaški

Na latinici: Definicija i značenje reči šaški vrsta igre slične šahu; figure (pešaci i dame) se pomiču obično po crnoj boji polja, u kosom pravcu po jedno polje; postoje dve varijante: na tabli sa 64 polja (ruski) i na 100 polja (poljski šaški).

Reč šaški napisana unazad: ikšaš

šaški se sastoji od 5 slova.

Šta je šaški

На Ћирилици: врста игре сличне шаху; фигуре (пешаци и даме) се помичу обично по црној боји поља, у косом правцу по једно поље; постоје две варијанте: на табли са 64 поља (руски) и на 100 поља (пољски шашки).

Slično: 
Sasolin hem. prirodna borna kiselina, ima je na ivicama toplih izvora kod mes...
šaški vrsta igre slične šahu; figure se pomiču obično po crnoj boji polja, ...
šaška čerkeska sablja; sablja ruske konjice koja se nosi o ramenu....
šasija donji, gvozdeni deo kola , na kome počiva karoserija....
šase-kroaze u plesu: korak kojim se parovi ukrštaju; ukrštanje parova u kadrilu...
šase korak u plesu ....
Sve reči na slovo sh