Skip to main content

Sastojak značenje

šta znači Sastojak

Na latinici: Definicija i značenje reči Sastojak Sastojak je sastavni deo nečega, sastavna čestica, stvar itd. To je element koji sačinjava nešto.

Reč Sastojak sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: Састојак је саставни део нечега, саставна честица, ствар итд. То је елемент који сачињава нешто.


Sastojak Sastojak je sastavni deo nečega, sastavna čestica, stvar itd. To je el...
Sasolin hem. prirodna borna kiselina, ima je na ivicama toplih izvora kod mes...
šaški vrsta igre slične šahu; figure se pomiču obično po crnoj boji polja, ...
šaška čerkeska sablja; sablja ruske konjice koja se nosi o ramenu....
šasija donji, gvozdeni deo kola , na kome počiva karoserija....
šase-kroaze u plesu: korak kojim se parovi ukrštaju; ukrštanje parova u kadrilu...
Sve reči na slovo s