Skip to main content

šaška značenje

Šta znači šaška

Na latinici: Definicija i značenje reči šaška (rus.) čerkeska sablja; sablja ruske konjice koja se nosi o ramenu.

Reč šaška napisana unazad: akšaš

šaška se sastoji od 5 slova.

Šta je šaška

На Ћирилици: (рус.) черкеска сабља; сабља руске коњице која се носи о рамену.

Slično: 
šaški vrsta igre slične šahu; figure se pomiču obično po crnoj boji polja, ...
šaška čerkeska sablja; sablja ruske konjice koja se nosi o ramenu....
šasija donji, gvozdeni deo kola , na kome počiva karoserija....
šase-kroaze u plesu: korak kojim se parovi ukrštaju; ukrštanje parova u kadrilu...
šase korak u plesu ....

    Parse error: syntax error, unexpected 'public' (T_PUBLIC) in /var/www/html/vokabular.net/classes/Comments.class.php on line 81