Skip to main content

šaška značenje

šta znači šaška

Na latinici: Definicija i značenje reči šaška (rus.) čerkeska sablja; sablja ruske konjice koja se nosi o ramenu.

Reč šaška sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (рус.) черкеска сабља; сабља руске коњице која се носи о рамену.


Sastojak Sastojak je sastavni deo nečega, sastavna čestica, stvar itd. To je el...
Sasolin hem. prirodna borna kiselina, ima je na ivicama toplih izvora kod mes...
šaški vrsta igre slične šahu; figure se pomiču obično po crnoj boji polja, ...
šaška čerkeska sablja; sablja ruske konjice koja se nosi o ramenu....
šasija donji, gvozdeni deo kola , na kome počiva karoserija....
šase-kroaze u plesu: korak kojim se parovi ukrštaju; ukrštanje parova u kadrilu...
Sve reči na slovo s