Skip to main content

šase značenje

šta znači šase

Na latinici: Definicija i značenje reči šase (fr. chass6) korak u plesu (kada se jedan korak napravi u stranu, a drugi se povuče za njim).

Reč šase sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. цхасс6) корак у плесу (када се један корак направи у страну, а други се повуче за њим).


Sastojak Sastojak je sastavni deo nečega, sastavna čestica, stvar itd. To je el...
Sasolin hem. prirodna borna kiselina, ima je na ivicama toplih izvora kod mes...
šaški vrsta igre slične šahu; figure se pomiču obično po crnoj boji polja, ...
šaška čerkeska sablja; sablja ruske konjice koja se nosi o ramenu....
šasija donji, gvozdeni deo kola , na kome počiva karoserija....
šase-kroaze u plesu: korak kojim se parovi ukrštaju; ukrštanje parova u kadrilu...
Sve reči na slovo s