Skip to main content

šase značenje

Šta znači šase

Na latinici: Definicija i značenje reči šase (fr. chass6) korak u plesu (kada se jedan korak napravi u stranu, a drugi se povuče za njim).

Reč šase napisana unazad: esaš

šase se sastoji od 4 slova.

Šta je šase

На Ћирилици: (фр. цхасс6) корак у плесу (када се један корак направи у страну, а други се повуче за њим).

Slično: 
šaški vrsta igre slične šahu; figure se pomiču obično po crnoj boji polja, ...
šaška čerkeska sablja; sablja ruske konjice koja se nosi o ramenu....
šasija donji, gvozdeni deo kola , na kome počiva karoserija....
šase-kroaze u plesu: korak kojim se parovi ukrštaju; ukrštanje parova u kadrilu...
šase korak u plesu ....
Sve reči na slovo sh