Skip to main content

šelak značenje

šta znači šelak

Na latinici: Definicija i značenje reči šelak (eng. shel-lac) tvrda smola koja curi iz istočnoindijskih smokava kad ih ubode insekat; služi za izradu lakova za poli-ranje nameštaja, kitova, i crvenog pečat-nog voska.

Reč šelak sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (енг. схел-лац) тврда смола која цури из источноиндијских смокава кад их убоде инсекат; служи за израду лакова за поли-рање намештаја, китова, и црвеног печат-ног воска.


Selfmedmen čovek koji sopstvenom snagom krči put kroz život, pravi karijeru, k...
Selfiš sistem fil. ,,se-bični sistem", shvatanje po kojem se čove-čija priroda u...
Selfaktor automatska mašina za fino predenje ....
Selenotopografija opisivanje Mesečevih mesta....
Selenostat sprava za posmatranje Meseca. ...
Selenografija opisivanje Meseca, proučavanje površine i drugih svojstava Meseca; ...
Sve reči na slovo s