Skip to main content

šelak značenje

Šta znači šelak

Na latinici: Definicija i značenje reči šelak (eng. shel-lac) tvrda smola koja curi iz istočnoindijskih smokava kad ih ubode insekat; služi za izradu lakova za poli-ranje nameštaja, kitova, i crvenog pečat-nog voska.

Reč šelak napisana unazad: kaleš

šelak se sastoji od 5 slova.

Šta je šelak

На Ћирилици: (енг. схел-лац) тврда смола која цури из источноиндијских смокава кад их убоде инсекат; служи за израду лакова за поли-рање намештаја, китова, и црвеног печат-ног воска.

Slično: 
šelfiš zool. vahnja, morska riba slična bakalaru, čije se meso, pri kuvanj...
šelf reoip. vodoravno zemljište, u vidu platforme, pod vodom , kao nasta...
šelong poljski šiling...
šelit min. ruda slična volframitu, često proizvod njegovog hemijskog trošen...
šelizirati glicerinom zaslađivati vino, pivo i sirće ....
šelak tvrda smola koja curi iz istočnoindijskih smokava kad ih ubode inse...
Sve reči na slovo sh