Skip to main content

Selenotopografija značenje

šta znači Selenotopografija

Na latinici: Definicija i značenje reči Selenotopografija (od grčke reči: Selene, topos mesto, graphia opisivanje) opisivanje Mesečevih mesta.

Reč Selenotopografija sastoji se od 17 slova.

На Ћирилици: (грч. Селене, топос место, грапхиа описивање) описивање Месечевих места.


Selfmedmen čovek koji sopstvenom snagom krči put kroz život, pravi karijeru, k...
Selfiš sistem fil. ,,se-bični sistem", shvatanje po kojem se čove-čija priroda u...
Selfaktor automatska mašina za fino predenje ....
Selenotopografija opisivanje Mesečevih mesta....
Selenostat sprava za posmatranje Meseca. ...
Selenografija opisivanje Meseca, proučavanje površine i drugih svojstava Meseca; ...
Sve reči na slovo s