Skip to main content

Selfaktor značenje

Šta znači Selfaktor

Na latinici: Definicija i značenje reči Selfaktor (eng. self sam, actor delalac) automatska mašina za fino predenje (u fabrikaciji pamuka).

Reč Selfaktor napisana unazad: rotkafles

Selfaktor se sastoji od 9 slova.

Šta je Selfaktor

На Ћирилици: (енг. селф сам, ацтор делалац) аутоматска машина за фино предење (у фабрикацији памука).

Slično: 
Selfmedmen čovek koji sopstvenom snagom krči put kroz život, pravi karijeru, k...
Selfiš sistem fil. ,,se-bični sistem", shvatanje po kojem se čove-čija priroda u...
Selfaktor automatska mašina za fino predenje ....
Selenotopografija opisivanje Mesečevih mesta....
Selenostat sprava za posmatranje Meseca. ...
Selenografija opisivanje Meseca, proučavanje površine i drugih svojstava Meseca; ...
Sve reči na slovo s