Skip to main content

Selfiš sistem značenje

šta znači Selfiš sistem

Na latinici: Definicija i značenje reči Selfiš sistem (eng. selfish system) fil. ,,se-bični sistem", shvatanje po kojem se čove-čija priroda uglavnom upravlja po nagonu samoodržavanja, a altruizam je samo prefinjena samoživost koja je postala putem uviđavnosti i navike; glavni predstavnici: T. Hobz, Lametri, Helvecijus i dr.

Reč Selfiš sistem sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (енг. селфисх сyстем) фил. ,,се-бични систем", схватање по којем се чове-чија природа углавном управља по нагону самоодржавања, а алтруизам је само префињена саможивост која је постала путем увиђавности и навике; главни представници: Т. Хобз, Ламетри, Хелвецијус и др.


Selfmedmen čovek koji sopstvenom snagom krči put kroz život, pravi karijeru, k...
Selfiš sistem fil. ,,se-bični sistem", shvatanje po kojem se čove-čija priroda u...
Selfaktor automatska mašina za fino predenje ....
Selenotopografija opisivanje Mesečevih mesta....
Selenostat sprava za posmatranje Meseca. ...
Selenografija opisivanje Meseca, proučavanje površine i drugih svojstava Meseca; ...
Sve reči na slovo s