Skip to main content

Selektivan značenje

Šta znači Selektivan

Na latinici: Definicija i značenje reči Selektivan (latinski seligere odabiraš,od francuske reči: selectif) koji ima svojstvo odabiranja oda-biran; sposoban da tačno i čisto prima emisije radio-stanica (o radio-apara-tima).

Reč Selektivan napisana unazad: navitkeles

Selektivan se sastoji od 10 slova.

Šta je Selektivan

На Ћирилици: (лат. селигере одабираш, фр. селецтиф) који има својство одабирања ода-биран; способан да тачно и чисто прима емисије радио-станица (о радио-апара-тима).

Slično: 
Selfmedmen čovek koji sopstvenom snagom krči put kroz život, pravi karijeru, k...
Selfiš sistem fil. ,,se-bični sistem", shvatanje po kojem se čove-čija priroda u...
Selfaktor automatska mašina za fino predenje ....
Selenotopografija opisivanje Mesečevih mesta....
Selenostat sprava za posmatranje Meseca. ...
Selenografija opisivanje Meseca, proučavanje površine i drugih svojstava Meseca; ...
Sve reči na slovo s