Skip to main content

Selen značenje

Šta znači Selen

Na latinici: Definicija i značenje reči Selen (od grčke reči: Selene Mesec)hemija: elemenat, metaloid, atomska masa 78,96, redni broj 34, znak Se, pod dejstvom svetlosti povećava mu se električna provodljivost; selenove ćelije služe kao ispravljači struje za pretvaranje naizmenične u jednosmernu struju.

Reč Selen napisana unazad: neles

Selen se sastoji od 5 slova.

Šta je Selen

На Ћирилици: (грч. Селене Месец) хем. елеменат, металоид, атомска маса 78,96, редни број 34, знак Се, под дејством светлости повећава му се електрична проводљивост; селенове ћелије служе као исправљачи струје за претварање наизменичне у једносмерну струју.

Slično: 
Selfmedmen čovek koji sopstvenom snagom krči put kroz život, pravi karijeru, k...
Selfiš sistem fil. ,,se-bični sistem", shvatanje po kojem se čove-čija priroda u...
Selfaktor automatska mašina za fino predenje ....
Selenotopografija opisivanje Mesečevih mesta....
Selenostat sprava za posmatranje Meseca. ...
Selenografija opisivanje Meseca, proučavanje površine i drugih svojstava Meseca; ...
Sve reči na slovo s