Skip to main content

Selenogamija značenje

Šta znači Selenogamija

Na latinici: Definicija i značenje reči Selenogamija (od grčke reči: Selene Mesec, gamia brak) brak s Mesecom;medicina: mesečarstvo;isto znači i somnambulizam.

Reč Selenogamija napisana unazad: ajimagoneles

Selenogamija se sastoji od 12 slova.

Šta je Selenogamija

На Ћирилици: (грч. Селене Месец, гамиа брак) брак с Месецом; мед. месечарство; уп. сомнамбулизам.

Slično: 
Selfmedmen čovek koji sopstvenom snagom krči put kroz život, pravi karijeru, k...
Selfiš sistem fil. ,,se-bični sistem", shvatanje po kojem se čove-čija priroda u...
Selfaktor automatska mašina za fino predenje ....
Selenotopografija opisivanje Mesečevih mesta....
Selenostat sprava za posmatranje Meseca. ...
Selenografija opisivanje Meseca, proučavanje površine i drugih svojstava Meseca; ...
Sve reči na slovo s