Skip to main content

Selenograf značenje

Šta znači Selenograf

Na latinici: Definicija i značenje reči Selenograf (od grčke reči: Selene, grapho pišem, opisujem) opisivač Meseca, proučavlac Meseca.

Reč Selenograf napisana unazad: fargoneles

Selenograf se sastoji od 10 slova.

Šta je Selenograf

На Ћирилици: (грч. Селене, грапхо пишем, описујем) описивач Месеца, проучавлац Месеца.

Slično: 
Selfmedmen čovek koji sopstvenom snagom krči put kroz život, pravi karijeru, k...
Selfiš sistem fil. ,,se-bični sistem", shvatanje po kojem se čove-čija priroda u...
Selfaktor automatska mašina za fino predenje ....
Selenotopografija opisivanje Mesečevih mesta....
Selenostat sprava za posmatranje Meseca. ...
Selenografija opisivanje Meseca, proučavanje površine i drugih svojstava Meseca; ...
Sve reči na slovo s