Skip to main content

šelf značenje

Šta znači šelf

Na latinici: Definicija i značenje reči šelf (eng. shelf) reoip. vodoravno zemljište, u vidu platforme, pod vodom (u moru), kao nastavak kopna, koje se od obalne linije prostire prema otvorenom moru do 200 t.

Reč šelf napisana unazad: fleš

šelf se sastoji od 4 slova.

Šta je šelf

На Ћирилици: (енг. схелф) реоип. водоравно земљиште, у виду платформе, под водом (у мору), као наставак копна, које се од обалне линије простире према отвореном мору до 200 т.

Slično: 
šelfiš zool. vahnja, morska riba slična bakalaru, čije se meso, pri kuvanj...
šelf reoip. vodoravno zemljište, u vidu platforme, pod vodom , kao nasta...
šelong poljski šiling...
šelit min. ruda slična volframitu, često proizvod njegovog hemijskog trošen...
šelizirati glicerinom zaslađivati vino, pivo i sirće ....
šelak tvrda smola koja curi iz istočnoindijskih smokava kad ih ubode inse...
Sve reči na slovo sh