Skip to main content

šelfiš značenje

šta znači šelfiš

Na latinici: Definicija i značenje reči šelfiš (nem. Schellfisch)zoologija: vahnja, morska riba slična bakalaru, čije se meso, pri kuvanju, raspada u listiće.

Reč šelfiš sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (нем. Сцхеллфисцх) зоол. вахња, морска риба слична бакалару, чије се месо, при кувању, распада у листиће.


Selfmedmen čovek koji sopstvenom snagom krči put kroz život, pravi karijeru, k...
Selfiš sistem fil. ,,se-bični sistem", shvatanje po kojem se čove-čija priroda u...
Selfaktor automatska mašina za fino predenje ....
Selenotopografija opisivanje Mesečevih mesta....
Selenostat sprava za posmatranje Meseca. ...
Selenografija opisivanje Meseca, proučavanje površine i drugih svojstava Meseca; ...
Sve reči na slovo s