Skip to main content

šelizirati značenje

Šta znači šelizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči šelizirati (nem. Scheele, scheelisieren) glicerinom zaslađivati vino, pivo i sirće (naziv po švedskom hemičaru Karlu Vil-helmu Šeleu, 1742-1786).

Reč šelizirati napisana unazad: itarizileš

šelizirati se sastoji od 10 slova.

Šta je šelizirati

На Ћирилици: (нем. Сцхееле, сцхеелисиерен) глицерином заслађивати вино, пиво и сирће (назив по шведском хемичару Карлу Вил-хелму Шелеу, 1742-1786).

Slično: 
šelfiš zool. vahnja, morska riba slična bakalaru, čije se meso, pri kuvanj...
šelf reoip. vodoravno zemljište, u vidu platforme, pod vodom , kao nasta...
šelong poljski šiling...
šelit min. ruda slična volframitu, često proizvod njegovog hemijskog trošen...
šelizirati glicerinom zaslađivati vino, pivo i sirće ....
šelak tvrda smola koja curi iz istočnoindijskih smokava kad ih ubode inse...
Sve reči na slovo sh