Skip to main content

šelizirati značenje

šta znači šelizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči šelizirati (nem. Scheele, scheelisieren) glicerinom zaslađivati vino, pivo i sirće (naziv po švedskom hemičaru Karlu Vil-helmu Šeleu, 1742-1786).

Reč šelizirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нем. Сцхееле, сцхеелисиерен) глицерином заслађивати вино, пиво и сирће (назив по шведском хемичару Карлу Вил-хелму Шелеу, 1742-1786).


Selfmedmen čovek koji sopstvenom snagom krči put kroz život, pravi karijeru, k...
Selfiš sistem fil. ,,se-bični sistem", shvatanje po kojem se čove-čija priroda u...
Selfaktor automatska mašina za fino predenje ....
Selenotopografija opisivanje Mesečevih mesta....
Selenostat sprava za posmatranje Meseca. ...
Selenografija opisivanje Meseca, proučavanje površine i drugih svojstava Meseca; ...
Sve reči na slovo s