Skip to main content

šelong značenje

Šta znači šelong

Na latinici: Definicija i značenje reči šelong (polj. szelong) poljski šiling

Reč šelong napisana unazad: gnoleš

šelong se sastoji od 6 slova.

Šta je šelong

На Ћирилици: (пољ. сзелонг) пољски шилинг

Slično: 
šelfiš zool. vahnja, morska riba slična bakalaru, čije se meso, pri kuvanj...
šelf reoip. vodoravno zemljište, u vidu platforme, pod vodom , kao nasta...
šelong poljski šiling...
šelit min. ruda slična volframitu, često proizvod njegovog hemijskog trošen...
šelizirati glicerinom zaslađivati vino, pivo i sirće ....
šelak tvrda smola koja curi iz istočnoindijskih smokava kad ih ubode inse...
Sve reči na slovo sh