Skip to main content

šelong značenje

šta znači šelong

Na latinici: Definicija i značenje reči šelong (polj. szelong) poljski šiling

Reč šelong sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (пољ. сзелонг) пољски шилинг


Selfmedmen čovek koji sopstvenom snagom krči put kroz život, pravi karijeru, k...
Selfiš sistem fil. ,,se-bični sistem", shvatanje po kojem se čove-čija priroda u...
Selfaktor automatska mašina za fino predenje ....
Selenotopografija opisivanje Mesečevih mesta....
Selenostat sprava za posmatranje Meseca. ...
Selenografija opisivanje Meseca, proučavanje površine i drugih svojstava Meseca; ...
Sve reči na slovo s