Skip to main content

Senat značenje

Šta znači Senat

Na latinici: Definicija i značenje reči Senat (latinski senex ten. senis starac, senatus) „veće staraca"; savet, veće; kod starih Rimljana: državni savet; od sred. veka: opštinske veće u velikim gradovima; na univerzitetima: samoupravne telo (up. senatus akademikus); sudski kolegijum; u novije doba: ime prve komore (gornjeg doma) u mnogim državama; zgrada, dvorana u kojoj zasedaju članovi senata.

Reč Senat napisana unazad: tanes

Senat se sastoji od 5 slova.

Šta je Senat

На Ћирилици: (лат. сенеx тен. сенис старац, сенатус) „веће стараца"; савет, веће; код старих Римљана: државни савет; од сред. века: општинске веће у великим градовима; на универзитетима: самоуправне тело (уп. сенатус академикус); судски колегијум; у новије доба: име прве коморе (горњег дома) у многим државама; зграда, дворана у којој заседају чланови сената.

Slično: 
Senjorita mlada, otmena devojka, gospođica....
Senjora gospođa; gospodarica, vlastelinka....
Senjor gospodin; gospodar, vlastelin....
Senjer gospodin, gospodar; vlastelin; gran senjer veliki gospodin, čovek k...
Senca senca repeticione muz. bez ponavljanja; senca sordini muz. bez sor...
Senf slačica, goru-šica; začin za jelo koji se pravi od mlevenog semena ...
Sve reči na slovo s