Skip to main content

Senjer značenje

Šta znači Senjer

Na latinici: Definicija i značenje reči Senjer (fr. seigneur, latinski senior) gospodin, gospodar; vlastelin; gran senjer (fr. grand seigneur) veliki gospodin, čovek koji živi na velikoj nozi.

Reč Senjer napisana unazad: rejnes

Senjer se sastoji od 6 slova.

Šta je Senjer

На Ћирилици: (фр. сеигнеур, лат. сениор) господин, господар; властелин; гран сењер (фр. гранд сеигнеур) велики господин, човек који живи на великој нози.

Slično: 
Senjorita mlada, otmena devojka, gospođica....
Senjora gospođa; gospodarica, vlastelinka....
Senjor gospodin; gospodar, vlastelin....
Senjer gospodin, gospodar; vlastelin; gran senjer veliki gospodin, čovek k...
Senca senca repeticione muz. bez ponavljanja; senca sordini muz. bez sor...
Senf slačica, goru-šica; začin za jelo koji se pravi od mlevenog semena ...
Sve reči na slovo s