Skip to main content

Senca značenje

Šta znači Senca

Na latinici: Definicija i značenje reči Senca (ital. senza, latinski sine bez) senca repeticione (ital. senza repetizione) muz. bez ponavljanja; senca sordini (ital. senza sordini) muz. bez sordine, prigušnice; senca tempo (ital. senza tempo) muz. bez određenog tempa.

Reč Senca napisana unazad: acnes

Senca se sastoji od 5 slova.

Šta je Senca

На Ћирилици: (итал. сенза, лат. сине без) сенца репетиционе (итал. сенза репетизионе) муз. без понављања; сенца сордини (итал. сенза сордини) муз. без сордине, пригушнице; сенца темпо (итал. сенза темпо) муз. без одређеног темпа.

Slično: 
Senjorita mlada, otmena devojka, gospođica....
Senjora gospođa; gospodarica, vlastelinka....
Senjor gospodin; gospodar, vlastelin....
Senjer gospodin, gospodar; vlastelin; gran senjer veliki gospodin, čovek k...
Senca senca repeticione muz. bez ponavljanja; senca sordini muz. bez sor...
Senf slačica, goru-šica; začin za jelo koji se pravi od mlevenog semena ...
Sve reči na slovo s