Skip to main content

Senjor značenje

Šta znači Senjor

Na latinici: Definicija i značenje reči Senjor (port. senhor, inn. senor, latinski senior) gospodin; gospodar, vlastelin.

Reč Senjor napisana unazad: rojnes

Senjor se sastoji od 6 slova.

Šta je Senjor

На Ћирилици: (порт. сенхор, инн. сенор, лат. сениор) господин; господар, властелин.

Slično: 
Senjorita mlada, otmena devojka, gospođica....
Senjora gospođa; gospodarica, vlastelinka....
Senjor gospodin; gospodar, vlastelin....
Senjer gospodin, gospodar; vlastelin; gran senjer veliki gospodin, čovek k...
Senca senca repeticione muz. bez ponavljanja; senca sordini muz. bez sor...
Senf slačica, goru-šica; začin za jelo koji se pravi od mlevenog semena ...
Sve reči na slovo s