Skip to main content

Sent značenje

Šta znači Sent

Na latinici: Definicija i značenje reči Sent (fr. sec,od italijanske reči: secco suv) fino špansko i italijansko vino koje se cedi od suvarka, suvog grožđa; opšti naziv za fina bela vina iz Španije i sa Kanarskih ostrva, nemački naziv za penušava vina (Sekt).

Reč Sent napisana unazad: tnes

Sent se sastoji od 4 slova.

Šta je Sent

На Ћирилици: (фр. сец, итал. сеццо сув) фино шпанско и италијанско вино које се цеди од суварка, сувог грожђа; општи назив за фина бела вина из Шпаније и са Канарских острва, немачки назив за пенушава вина (Сект).

Slično: 
Senjorita mlada, otmena devojka, gospođica....
Senjora gospođa; gospodarica, vlastelinka....
Senjor gospodin; gospodar, vlastelin....
Senjer gospodin, gospodar; vlastelin; gran senjer veliki gospodin, čovek k...
Senca senca repeticione muz. bez ponavljanja; senca sordini muz. bez sor...
Senf slačica, goru-šica; začin za jelo koji se pravi od mlevenog semena ...
Sve reči na slovo s