Skip to main content

Sentina značenje

Šta znači Sentina

Na latinici: Definicija i značenje reči Sentina (latinski sentina) mor. najniži deo broda u koji se skuplja voda i nečistoća;figurativno: izmet; šljam, kaljuga, rasadnik prljavštine.

Reč Sentina napisana unazad: anitnes

Sentina se sastoji od 7 slova.

Šta je Sentina

На Ћирилици: (лат. сентина) мор. најнижи део брода у који се скупља вода и нечистоћа; фиг. измет; шљам, каљуга, расадник прљавштине.

Slično: 
Senjorita mlada, otmena devojka, gospođica....
Senjora gospođa; gospodarica, vlastelinka....
Senjor gospodin; gospodar, vlastelin....
Senjer gospodin, gospodar; vlastelin; gran senjer veliki gospodin, čovek k...
Senca senca repeticione muz. bez ponavljanja; senca sordini muz. bez sor...
Senf slačica, goru-šica; začin za jelo koji se pravi od mlevenog semena ...
Sve reči na slovo s