Skip to main content

Senzibilitet značenje

Šta znači Senzibilitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Senzibilitet (od latinske reči: sensibilitas) osetljivost, sposobnost opažanja osetom; pojačava čulna osetljivost, osećajnost, čuv-stvenost, nežnost osećanja.

Reč Senzibilitet napisana unazad: tetilibiznes

Senzibilitet se sastoji od 12 slova.

Šta je Senzibilitet

На Ћирилици: (нлат. сенсибилитас) осетљивост, способност опажања осетом; појачава чулна осетљивост, осећајност, чув-ственост, нежност осећања.

Slično: 
Senjorita mlada, otmena devojka, gospođica....
Senjora gospođa; gospodarica, vlastelinka....
Senjor gospodin; gospodar, vlastelin....
Senjer gospodin, gospodar; vlastelin; gran senjer veliki gospodin, čovek k...
Senca senca repeticione muz. bez ponavljanja; senca sordini muz. bez sor...
Senf slačica, goru-šica; začin za jelo koji se pravi od mlevenog semena ...
Sve reči na slovo s