Skip to main content

Senzitometar značenje

Šta znači Senzitometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Senzitometar (od latinske reči: sensitus, od grčke reči: metron mera) aparat za merenje fotografskih emulzija.

Reč Senzitometar napisana unazad: ratemotiznes

Senzitometar se sastoji od 12 slova.

Šta je Senzitometar

На Ћирилици: (нлат. сенситус, грч. метрон мера) апарат за мерење фотографских емулзија.

Slično: 
Senjorita mlada, otmena devojka, gospođica....
Senjora gospođa; gospodarica, vlastelinka....
Senjor gospodin; gospodar, vlastelin....
Senjer gospodin, gospodar; vlastelin; gran senjer veliki gospodin, čovek k...
Senca senca repeticione muz. bez ponavljanja; senca sordini muz. bez sor...
Senf slačica, goru-šica; začin za jelo koji se pravi od mlevenog semena ...
Sve reči na slovo s