Skip to main content

šlifovati značenje

Šta znači šlifovati

Na latinici: Definicija i značenje reči šlifovati (nem. schliefen, schliff) 1. brusi-ti, oštriti; 2. glačati, izglačavati, dote-rivati glačanjem; 3.figurativno: raditi da neko postane uglađen, tesati, otesati, ugladiti

Reč šlifovati napisana unazad: itavofilš

šlifovati se sastoji od 9 slova.

Šta je šlifovati

На Ћирилици: (нем. сцхлиефен, сцхлифф) 1. бруси-ти, оштрити; 2. глачати, изглачавати, доте-ривати глачањем; 3. фиг. радити да неко постане углађен, тесати, отесати, угладити

Slično: 
šlifovati 1. brusi-ti, oštriti; 2. glačati, izglačavati, dote-rivati glačanje...
šlif uglađenost, finoća u ponašanju; imati šlifa biti uglađen....
šlitšue čelične kli-zaljke, korčulje. ...
Sliminacija izbacivanje, isterivanje; izbačenost, isteranost; udaljivanje, odst...
Slizijski divan, bajan, čaro-ban, rajski; up. Elizijum....
Sve reči na slovo sh