Skip to main content

šlitšue značenje

Šta znači šlitšue

Na latinici: Definicija i značenje reči šlitšue (nem. Schlittschuh) čelične kli-zaljke, korčulje.

Reč šlitšue napisana unazad: euštilš

šlitšue se sastoji od 7 slova.

Šta je šlitšue

На Ћирилици: (нем. Сцхлиттсцхух) челичне кли-заљке, корчуље.

Slično: 
šlifovati 1. brusi-ti, oštriti; 2. glačati, izglačavati, dote-rivati glačanje...
šlif uglađenost, finoća u ponašanju; imati šlifa biti uglađen....
šlitšue čelične kli-zaljke, korčulje. ...
Sliminacija izbacivanje, isterivanje; izbačenost, isteranost; udaljivanje, odst...
Slizijski divan, bajan, čaro-ban, rajski; up. Elizijum....
Sve reči na slovo sh