Skip to main content

Slika značenje

šta znači Slika

Na latinici: Definicija i značenje reči Slika Slika je pojedinačno umetničko delo koje je slobodno ili je povezano sa arhitekturom ali i slikarstvo kao likovna disciplina koja se razlikuje u svome shvatanju (apstraktna, figurativna i monumentalna) a po sadržaju (figuralna, portretna, žanrovska, pejzaž, mrtva priroda, mitološka, crkvena i svetska), po funkciji (slobodna i primenjena), po materijalu i tehnici (zidna u koju spada; mozaika, stakloslikarstvo, slikanje okačenih slika, slikanje na dasci, platnu, minijature, freska, (slikanje al seko) uljano slikarstvo, tempera, gvaš, pastel, akvarel, i slično.

Reč Slika sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: Слика је појединачно уметничко дело које је слободно или је повезано са архитектуром али и сликарство као ликовна дисциплина која се разликује у своме схватању (апстрактна, фигуративна и монументална) а по садржају (фигурална, портретна, жанровска, пејзаж, мртва природа, митолошка, црквена и светска), по функцији (слободна и примењена), по материјалу и техници (зидна у коју спада; мозаика, стаклосликарство, сликање окачених слика, сликање на дасци, платну, минијатуре, фреска, (сликање ал секо) уљано сликарство, темпера, гваш, пастел, акварел, и слично.


Slika Slika je pojedinačno umetničko delo koje je slobodno ili je povezano s...
Sliper papuča; cipela od gume; grejalica za noge....
šlifovati 1. brusi-ti, oštriti; 2. glačati, izglačavati, dote-rivati glačanje...
šlif uglađenost, finoća u ponašanju; imati šlifa biti uglađen....
šlitšue čelične kli-zaljke, korčulje. ...
Sliminacija izbacivanje, isterivanje; izbačenost, isteranost; udaljivanje, odst...
Sve reči na slovo s