Skip to main content

šljahta značenje

Šta znači šljahta

Na latinici: Definicija i značenje reči šljahta (polj. szlachta) poljsko plemstvo.

Reč šljahta napisana unazad: athajlš

šljahta se sastoji od 7 slova.

Šta je šljahta

На Ћирилици: (пољ. сзлацхта) пољско племство.

Slično: 
šljahtić član poljskog plemstva, poljski plemić. ...
šljahta poljsko plemstvo. ...
šljam blato, glib, kal; fig. blato, kal, ološ...
šljaka z gura, treska, otpaci pri topljenju ruda....
Sve reči na slovo sh