Skip to main content

šljahtić značenje

Šta znači šljahtić

Na latinici: Definicija i značenje reči šljahtić (polj. szlachcic) član poljskog plemstva, poljski plemić.

Reč šljahtić napisana unazad: ćithajlš

šljahtić se sastoji od 8 slova.

Šta je šljahtić

На Ћирилици: (пољ. сзлацхциц) члан пољског племства, пољски племић.

Slično: 
šljahtić član poljskog plemstva, poljski plemić. ...
šljahta poljsko plemstvo. ...
šljam blato, glib, kal; fig. blato, kal, ološ...
šljaka z gura, treska, otpaci pri topljenju ruda....
Sve reči na slovo sh