Skip to main content

šljaka značenje

Šta znači šljaka

Na latinici: Definicija i značenje reči šljaka (nem. Schlacke) z gura, treska, otpaci pri topljenju ruda.

Reč šljaka napisana unazad: akajlš

šljaka se sastoji od 6 slova.

Šta je šljaka

На Ћирилици: (нем. Сцхлацке) з гура, треска, отпаци при топљењу руда.

Slično: 
šljahtić član poljskog plemstva, poljski plemić. ...
šljahta poljsko plemstvo. ...
šljam blato, glib, kal; fig. blato, kal, ološ...
šljaka z gura, treska, otpaci pri topljenju ruda....
Sve reči na slovo sh